header-logo

Project Functional Fitness Monitor

aXtion heeft recentelijk te horen gekregen dat het project Functional Fitness Monitor is toegekend. Het gaat hier om een subsidie project (IAG-4) vanuit de provincie Groningen. De Hanzehogeschool Groningen heeft het project aangevraagd en is hiermee ook projectleider in het geheel. Hiernaast wordt er door diverse partijen samengewerkt, dit zijn zowel MKB ondernemers (ProCare, Science Plus Group, aXtion, Target Holding en Estafette) als Kennisdragers zoals de Hanzehogeschool, QSI en het UMCG. Al met al een mooie groep met veel kennis en ervaring!

Het projectdoel is het ontwikkelen van de functionele fitheidsmonitor. De functionele fitheidsmonitor is bedoeld als aanvulling op de 'fitheidstests' die bestaan voor fysiek veeleisende beroepen, zoals de brandweer, politie en defensie. Het louter behalen van een fitheidsnorm op een bepaald moment geeft niet altijd voldoende informatie over de daadwerkelijke fysieke fitheid van een werknemer op het moment dat het er echt op aankomt. Door een combinatie van mentale, sociale en fysieke maten over een langere periode te monitoren, hier geïntegreerd feedback op te geven en gerichte (e)-coaching op maat aan te bieden, kan de functionele fitheid van de individuele werknemer aanzienlijk verbeteren.

scroll to top